#VerduurSamen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hout- en meubelsector.

Op 1 december 2016 gaf de Vlaamse Overheid het projectvoorstel #VerduurSamen groen licht.

Met dit project, dat liep tot eind november 2018, greep Fedustria de kans om een aantal verdere stappen te zetten inzake ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Het project richtte zich tot de Vlaamse hout- en meubelbedrijven, met als doel een stappenplan uit te werken dat bedrijven begeleidt bij de invoering en borging van een MVO-beleid.

#VerduurSamen kon gerealiseerd worden dankzij de steun van de Vlaamse Overheid – MVO Vlaanderen.

Mvo Label

Dit project bouwt voort op de kennis die we verzamelden met het ESF-project ‘MVO in de houten bouwelementen’. Dit laatste resulteerde in een MVO-sectorpaspoort voor deze subsector, dat hier kan worden gedownload. 

Stappenplan implementeren MVO

Binnen het project #VerduurSamen kregen enkele bedrijven uit de sector de kans zich te laten begeleiden bij de implementatie en borging van een MVO-beleid. Voor deze begeleiding werd samengewerkt met Kreski (www.kreski.be).

De deelnemende bedrijven waren zeer verschillend, zowel qua subsector als qua productie, omvang, klanten e.d., wat dit een zeer boeiend project maakte. De verscheidenheid aan testbedrijven impliceerde echter ook een sterke inzet in begeleiding op maat. Zo zijn bv. de stakeholders en uitdagingen zeer afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. De bedrijven die zich binnen #VerduurSamen lieten begeleiden zijn: Moments Furniture, Cras, Passe Partout, Durlet en Theuns. 

Online tool

Via voorliggende online tool willen we u een overzicht bieden in de te nemen stappen om te komen tot een MVO-beleid. Er bestaat – zoals ook duidelijk uit de bedrijfsbegeleiding bleek - niet één algemene aanpak die voor iedereen geldt, wel kunnen we u via een stappenplan wegwijs maken in de manier waarop MVO kan worden aangepakt. Via deze tool trachten we u wel een aantal voorbeelden en nuttige websites mee te geven, specifiek van toepassing op bedrijven uit de hout- en meubelsector.

Online tool