Meubelen

De meubelindustrie omvat naast traditioneel meubilair (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook matrassen en bedbodems.

Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

 • Meubel en Zitmeubel,
 • Sectie Bedartikelen,
 • Sectie Keukens.
Meubel Passepartout Lazaro Lsa 1610 1
Passe Partout

De vele uitdagingen zetten de bedrijven uit de Belgische meubelindustrie ertoe aan om in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten.

Matrassen: voorbereiding terugnameplicht (UPV) via Valumat vzw op kruissnelheid

1 januari 2021 is de startdatum voor een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Via Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen – opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel) – worden de nodige voorbereidingen getroffen voor een realistisch en kostenefficiënt systeem. Eco-innovatie staat daarbij centraal.

Eén van de essentiële voorwaarden om te komen tot een effectief werkbaar gegeven, is de invoering van één uniform systeem in België (en dus in de drie gewesten tegelijk). Bijgevolg waren er in 2019 gesprekken met de verschillende bevoegde regionale overheden en hun administraties. Ook vond een overleg plaats met de betrokken partijen uit de hele waardeketen. Tevens waren er goede contacten met de buurlanden Nederland en Frankrijk, alsook met de Europese federatie van het slaapcomfort EBIA.

De vraag vanuit Europa naar de invoering van meer UPV-systemen voor verschillende productgroepen (ook meubelen) neemt toe. Fedustria pleit dan ook, samen met EFIC (Europese confederatie van de meubelindustrie) en EBIA, voor zoveel mogelijk uniformiteit.

Meubel Jori Sophia City
Jori

Verkoop licht achteruit

De omzet van de Belgische meubelindustrie ging in 2019 licht achteruit, naar schatting met 1,2 % (eerste negen maanden). De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 0,9 %, waardoor de daling in volume zowat 2 % bedroeg.

Tijdens de eerste negen maanden van 2019 investeerde de Belgische meubelindustrie 59,6 miljoen euro, min 16,3 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Meubel Mape Ca5 A6666
Mape Kitchen and Interior

E-business: testcases effenen de weg naar een oplossing op sectorniveau

Via de gemengde werkgroep Fedustria-Navem werd in 2019 volop doorgewerkt aan het dossier e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen meubelfabrikanten en handelaars). Doel is te komen tot één sectoraal platform waarop meubelfabrikanten en -handelaars hun bestaande softwarepakketten kunnen enten en gegevens (digitale productcatalogi, orders, orderbevestigingen, en op termijn ook dispatching advices, facturen…) elektronisch op een beveiligde manier kunnen uitwisselen.

Op basis van een aantal evaluatiecriteria werd gekozen voor een preferentiële softwarepartner. In samenspraak met deze laatste werden ontwerpen van samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en werd een tariefplan uitgewerkt in functie van de mogelijke scenario’s en compatibiliteiten. 

Een eerste reeks testcases bij meubelfabrikanten en -handelaars werd intussen afgerond en een tweede reeks ‘meer complexe’ testcases werd opgestart. Na een positieve evaluatie van deze bijkomende testcases zal worden overgegaan tot de nodige voorbereidingen voor een officieel lanceermoment op sectorniveau, hopelijk in de loop van 2020.

Meubel Moome Jon Round Table Chairs Lean Rack Moome
Moome

Export als sterkhouder

Export is en blijft een belangrijke hefboom voor de groei van de productie en de omzet van de Belgische meubelindustrie. BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven en begeleidt hen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten. In dit kader werkt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma uit, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade als strategische partner.

Naast de persacties gericht op de Franse en de Nederlandse markt, werd in 2019 door BelgoFurn voor de eerste maal een grootschalige persreis voor de Duitse woon- en vakpers georganiseerd. Een initiatief dat omwille van het grote succes zeker zal worden uitgebreid naar andere Europese landen.

Andere highlights in de werking van BelgoFurn 2019 waren:

  • de publicatie van de nieuwe Belgische Exportgids 2020 voor de internationale markten;
  • een groepsdeelname aan de beurs Furniture China te Shanghai (september 2019);
  • een voorbereidingsreis naar Canada, waar in 2020 een gemeenschappelijke Belgian Design Showroom in het TIDC (Toronto International Design Center) zal worden geopend;
  • de verwelkoming van de buitenlandse bezoekers op de Internationale Meubelbeurs Brussel (november 2019);
  • een groepsreis naar de Golfregio (november 2019).
  Meubel Mathy By Bols 05
  Mathy By Bols
  Kerncijfers voor 2019
  Aantal ondernemingen 763
  Aantal werknemers 10.189
  Omzet (in miljoen euro)* 2.060
  Exportquote 57 %
  Evolutie omzet -1,2 %
  Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 40 %

  Verantwoordelijken

  Snyderscopy

  Kevin Snyders

  Product Manager Meubel en BelgoFurn

  Mail
  Productgroepen
  De Jaeger

  Filip De Jaeger

  Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

  Mail
  Productgroepen
  De Vos

  Katja De Vos

  Bedartikelen en Meubel

  Mail
  Productgroepen
  Meer weten over BelgoFurn