Plaatmateriaal

De productgroep houten plaatmateriaal omvat de productiebedrijven van:

  • spaanplaten,
  • MDF,
  • OSB,
  • multiplex,
  • fineer.

In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).

Houten plaatmateriaal zorgt voor een geoptimaliseerd gebruik van de beschikbare houtgrondstof.

Plaat Depro Calm Smoke Grey
Maestro by Depro Profiles

Nood aan een gelijk speelveld binnen de EU

Fedustria volgt alle nieuwe (Europese) regels van toepassing op de platenbedrijven van nabij op. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de Europese federatie van de producenten van houten plaatmateriaal EPF (European Panel Federation). Zo pleiten beide federaties er bij de wetgevende instanties voor om geen nationale regels of lokale eisen in te voeren bovenop de bestaande EU-regelgeving. Die bijkomende regels ondermijnen de Europese interne markt en belemmeren de vrije concurrentie. Een gelijk speelveld moet het uitgangspunt blijven.

Geen oneerlijke concurrentie door import

Daarnaast eist Fedustria, samen met EPF, dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden.

Geharmoniseerde regels voor bouwproducten

Daarom riep EPF in 2019 de wetgevers er meermaals toe op om gemeenschappelijke normen voor houten plaatmateriaal te aanvaarden. Ondermeer omdat Duitsland specifieke nationale eisen invoerde over Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) voor producenten en verdelers van houten plaatmateriaal; eisen die verder gaan dan wat momenteel is bepaald in de Bouwproductenverordening en de geharmoniseerde normen. Hiermee pleegt Duitsland een inbreuk op het vrije verkeer van goederen in de EU. 

Fedustria heeft actief deelgenomen aan het protest tegen de Duitse inbreuk: enquêtes betreffende de emissies en de gebruikte meetmethode werden ingevuld voor de Europese Commissie en Duitsland. Klacht werd ingediend bij de EU aan het adres van Duitsland wegens het niet-respecteren van de vrijhandelsakkoorden en het ongeoorloofd invoeren van bijkomende vereisten op CE-gemarkeerde producten. De industrie strijdt immers verder voor de aanwending van E1-plaatmaterialen (met de hoogste genormaliseerde standaard!) als basisplaat voor het gebruik in beklede platen (E1-inside).

Plaat Norbord Sterling Osb Zero Norbord D7 X8106
Norbord

Cascadegebruik van hout

De beschikbaarheid van de houtgrondstof is een cruciaal element voor het voortbestaan van de productiebedrijven. Fedustria blijft zich dan ook verzetten tegen het gesubsidieerd verbranden van de houtgrondstof. Een correcte cascadering van hout – eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in allerlaatste instantie verbranding – is de basis voor een duurzaam biomassabeleid.

Kerncijfers voor 2019
Aantal ondernemingen 33
Aantal werknemers 2.997
Omzet (in miljoen euro)* 1.598
Exportquote 69 %
Evolutie omzet -3,2 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 30 %

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Hontis

Ingrid Hontis

Coördinator Milieu, Energie en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek